MENUMENU
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
เปิดรับสมัคร TCAS 64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
19 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
Arrow
Arrow
MENUMENU
MENUMENU

 อ่านข่าวทั้งหมด

 อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านข่าวทั้งหมด 

หน่วยปฏิบัติการวิจัย/กลุ่มวิจัย (Research Unit/Research Group)

การศึกษา/ อบรม/ สัมมนา

ขอเชิญผู้ประกอบการในสาขาอาชีพบริการยานยนต์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการยานยนต์
27 May

ขอเชิญผู้ประกอบการในสาขาอาชีพบริการยานยนต์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการยานยนต์

เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะที่ปรึกษา) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ...
โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า
7 Oct

โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า

เอกสารเข้าร่วมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

>> ดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรม

ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย เนื่องในงานวันแถลงข่าวการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมแสดงพลัง KU-nity

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถโดยสารชั้นสูง