คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ควบคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการส่งถ่ายพลังงานในระบบอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ควบคุม