สื่อทีวีของประเทศเกาหลีใต้เข้าถ่ายทำสารคดีการพัฒนารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า E-TUKTUK

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สื่อที่วีของประเทศเกาหลีใต้ (The public channel KTV National Broadcasting) เข้าถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับการพัฒนารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า E-TUKTUK โดย สัมภาษณ์ ดร.วสันต์ ตันเจริญ (หัวหน้าโครงการ) และ ผศ.ดร. อุเทน สุปัตติ ร่วมให้ข้อมูล แนวทางการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองประเทศ ในพื้นที่ EEC

Broadcast Scheduled: On Air December 2019

ภาพกิจกรรมทั้งหมด