บริษัท เอสพีที แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกร และ Draftman หลายอัตรา