คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 2 อัตรา

สาขาวิศวกรรมโยธา 1 อัตรา

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดและเอกสารใช้ในการสมัครสอบตามลิงค์ที่แนบมา

รับสมัคร อ.เงินงบฯ ก.ย.63

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ)