คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมา

รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินงบ ก.ย.63

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ)