คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

การรับสมัครช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)