คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจำนวน 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบ
รายละเอียดประกาศขยายเวลา
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)