บริษัท ไทยจีดีที จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561 (โควต้าเต็ม)

บริษัท ไทยจีดีที จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561 สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปวีณา 038-197849 หรือ 095-5590178 เพื่อสอบถามรายละเอียดของการฝึกงาน หากนิสิตต้องการสมัคร ให้ติดต่อพี่ก้อย (งานกิจการนิสิตช่อง 3) เพื่อทำคำร้อง TR04 กับเจ้าหน้าที่โดยตรง