คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

Posted on
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์

Posted on
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา

Posted on
โดยมีรายละเอียดดังลิงค์ด้านล่าง รายละเอียดการรับสมัคร ใบรับสมัคพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์(ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)จำนวน 1 อัตรา

Posted on
โดยมีรายละเอียดดังลิงค์ด้านล่าง รายละเอียดการรับสมัคร ใบรับสมัคพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)
อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ (วิศวกรรมโยธา)1 อัตรา

Posted on
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์โยธา ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจำนวน 1 อัตรา

Posted on
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบ รายละเอียดประกาศขยายเวลา ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์จำนวน 1 อัตรา

Posted on
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ การรับสมัครช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา

Posted on
โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมา รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินงบ ก.ย.63 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ)
อ่านเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 2 อัตรา

Posted on
สาขาวิศวกรรมโยธา 1 อัตรา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดและเอกสารใช้ในการสมัครสอบตามลิงค์ที่แนบมา รับสมัคร อ.เงินงบฯ ก.ย.63 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งวิศวกรโยธา

Posted on
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวิศวกรโยธา
อ่านเพิ่มเติม