ตารางการเดินรถ | การจองรถ | การแก้ไขข้อมูลการจอง | การยกเลิกการจอง | สำหรับผู้ดูและระบบ
เมนูสำหรับผู้ดูแลระบบ
  1. หน้าสำหรับการจัดตารางรถ
  2. หน้าสำหรับตรวจสอบรายการจอง
  3. หน้าสำหรับตรวจสอบรายการแก้ไขข้อมูลการจอง
  4. หน้าสำหรับตรวจสอบรายการยกเลิกการจอง